Ceník výkonů a pomůcek nehrazených pojišťovnami

 

MUDr. Vladimír Remeš

 

Ceník úkonů a pomůcek, které nehradí pojišťovny

Platný
od 1. ledna 2019

 

 

 

Xerokopie výsledků – 1 list                                                                                                          5,0 Kč

 

Náběrové pomůcky jednorázové, sterilní                                                                                 70,0 Kč

 

Recept posílaný poštou, SMS, mailem (po dohodě s pacientkou)                                        200,0 Kč

   

o vyšetření, atd., na žádost pacientky                                                                                     250,0 Kč

 

Vystavení receptu na injekční hormonální antikoncepci a její aplikace                                250,0 Kč

   

Vystavení receptu antikoncepce pro neregistrované

pacientky (recept pouze 1x na 3 měsíce)                                                                                250,0 Kč                 

(neplatí pro ženy registrované u gynekologa, jehož právě zastupuji)

 

UZ-fotografie                                                                                                                              400,0 Kč                

 

Doplňující sonografické vyšetření k preventivní prohlídce (netýká se sono-

grafického vyšetření z diagnostických důvodů)                                                                     400,0 Kč

 

Sonografické vyšetření na přání pacientky                                                                             500,0 Kč

 

Absence v objednaném termínu vyšetření

(neplatí pro omluvenou absenci nejpozději den před termínem

objednávky)                                                                                                                       300,0 Kč

 

MOP test za úhradu (stěr + zpracování)(u pacientek bez pojištění)                                     360,0 Kč

 

ThinPrep Pap (TPP) test (Liquid Based Cytologie - LBC) za úhradu                                      560,0 Kč

 

Pap test „sklíčková cytologie“ za úhradu                                                                                 460,0 Kč

 

Doplňující sonografické vyšetření + LBC (pouze při preventivní prohlídkce)                      860,0 Kč

 

Extrakce IUD/IUS                                                                                                                       300,0 Kč

 

zavedení IUD (úkony nehrazené pojišťovnami) + IUD                                                        3600,0 Kč

zavedení IUD Mirena (IUS) (úkony nehrazené pojišťovnami) + IUS                                 7600,0 Kč

 

Komplexní vyšetření na žádost pacientky (vstupní,

výstupní prohlídky, prohlídky před odjezdem do

zahraničí atd.) včetně TPPtestu                                                                                              2500,0 Kč

 

Výpis z dokumentace na žádost pacientky                                                                              700,0 Kč

 

Vyšetření a sepsání žádosti o umělé přerušení těhotenství                                                 1500,0 Kč

 

Dokumentace k průběhu gravidity (náběrové kontejnery, foto počátku gravidity

Chlamydiový test, xerokopie požadovaných výsledků...)                                                     1200,0 Kč

 

HPV-testace high risk skupiny virů                                                                                         2000,0 Kč

 

HPV-typizace high risk skupiny virů                                                                                       2500,0 Kč

 

Všechny ceny jsou smluvní

 

Všechny platby vybírá sestra.

 

MUDr. Vladimír Remeš

 

 

 

Kontakt